NordicS4_FlexitGO_miljo_WEB

Aplikácia Flexit GO

Mobilná Aplikácia Flexit GO je úplne nový systém ovládania. Ponúka externé ovládanie mimo domácej siete, a to k rekuperačným jednotkám Nordic S a centrálnemu systému kúrenia EcoNordic.

Jednoduché pripojenie

Stačí si ju bezplatne stiahnuť, nainštalovať a otvoriť.  Aplikáciu podporujú operačné systémy iOS i Android. 

Intuitívne ovládanie
Spárovaním jednotky a mobilného zariadenia získate úplný prístup, ku všetkým funkciám v zariadení. Aplikácia ponúka intuitívne užívateľské rozhranie, preto ku regulácií jednotky nie je potrebné žiadne ďalšie zariadenie. Systém funguje aj bez prístupu na internet, stačí byť pripojený v lokálnej wifi sieti a spárovaný. Jednoducho si tak nastavíte režim fungovania, výkon jednotky, alebo teplotu.

Flexit GO umožňuje diaľkový servis

Registrovaním sa do bezplatného CLOUD systému získate neobmedzený prístup ovládať svoje zariadenie prostredníctvom Flexit Go všade, kde to potrebujete. 

Takto získate technickú podporu, možnosť skontrolovať vašu jednotku odborným personálom a to všetko na diaľku.

Príslušenstvo
S ovládacím panelom, ktorý môže byť umiestnený napríklad na chodbe, alebo pri dverách, sa dá ľahko zmeniť režim DOMA, alebo PREČ a ventilácia sa nastaví na požadovanú úroveň. V ponuke je široké množstvo rozširujúcich snímačov CO2, snímačov vlhkosti, pohybu a tlakové snímače.

27015_econordic-vaskerom

EcoNordic – Tepelné čerpadlo a rekuperácia spolu

EcoNordic je centrálna jednotka s integrovaným vetraním, ohrevom vody do podlahového kúrenia a zásobníka TUV pitnej vody. Vnútorný tepelný komfort zabezpečuje ultra energeticky účinné tepelné čerpadlo typu vzduch voda fungujúce na princípe cirkulácie prírodného chladiva CO2, ktoré pracuje bez potreby inštalácie exteriérového modulu, a navyše spracúvava všetko zostatkové teplo vzduchu z odťahového potrubia rekuperácie.

Všetky funkcie vnútorného klimatizačného centra je možné jednoducho ovládať pomocou aplikácie Flexit GO.

Dnešné nízkoenergetické domy projektované stále bližšie k pasívnemu štandardu potrebujú oveľa menej energie potrebnej na vykurovanie v porovnaní s domami postavenými v minulosti. Domácnosti už v najbližšej budúcnosti budú nútené využívať ešte menej energie na výrobu tepla. Naopak komfort bývania vyžaduje stále vyššie nároky na objemy teplej vody spotrebovanej napr. pri kúpeli alebo inde v domácnosti.

Flexit prostredníctvom slovenskej divízie Nest svedomito buduje ikonu kvality „produkovať čistý a čerstvý vzduch“ a to hlavne teraz, keď sa vetranie stáva štandardom novostavieb.

Naša najaktuálnejšia novinka Domáca centrála alebo vnútorná integrovaná vykurovacia jednotka EcoNordic ponúka na jednom mieste vetranie, ohrev vody do podlahového kúrenia a TUV vodu z vodovodu, čo zaisťuje najlepšiu vnútornú klímu, dokonalú cirkuláciu aj zostatkové teplo energeticky účinným spôsobom. 

Našim vývojom chceme aktívne prispievať k ekologickému posunu štandardov, a tak znižovať dopad na životné prostredie.

Všetky funkcie vnútorného klimatizačného centra je možné jednoducho ovládať pomocou aplikácie Flexit GO.

Ako funguje EcoNordic
EcoNordic sa skladá zo štyroch modulov, ktoré spolu tvoria inteligentné a energeticky úsporné klimatizačné centrum. 
Ventilačný modul zachytáva teplo z vnútorného starého vzduchu, ktorý sa následne používa na ohrev nového, čistého a čerstvého vzduchu smerujúceho do domu. Zvyšok tepla sa prenesie do modulu tepelného čerpadla, kde sa teplo zvýši pomocou účinného a ekologického chladiva CO2. 

Teplo je dodávané do nádrže, ktorá distribuje vodu do rozvodov kúrenia a vodovodu. Ovládanie vnútornej klímy je ovládané pomocou Flexit GO aplikácie.

 EcoNordic sa dodáva v dvoch variantoch, W4 ohrev TUV a WH4 ohrev TUV a ohrev vody do podlahového kúrenia.

Cenné prínosy

 • Čistý a čerstvý vzduch – po celý rok, aj v tuhých mrazoch  
 • Modul rekuperácie je vybavený rotačným výmenníkom. 
 • Čerstvý a filtrovaný vonkajší vzduch je privádzaný do domu nasávacím izolovaným potrubím a naopak použitý vzduch z interiéru je odvádzaný odťahovým potrubím z domu. 
 • Produkt bol testovaný a vyvinutý špeciálne pre severské podmienky a chladné podnebie.
 • Energeticky efektívna výroba teplej vody 
 • Integrované tepelné čerpadlo poskytuje veľmi energeticky efektívnu výrobu teplej vody a to v hojnom množstve. 
 • Kompresor prispôsobuje tepelný výkon vykurovaciemu systému podľa aktuálnej potreby a prispieva k optimálnej prevádzke. Ohrev vody pre 2 z 3 sprchovaní máte doslova zdarma. 
 • Nízka spotreba energie a možnosti prerozdelenia  
 • Vysoká efektivita rekuperácie tepla v rekuperačnom module a skutočnosť, že tepelné čerpadlo využíva zvyškové teplo z odpadového vzduchu, robí centrálu EcoNordic energeticky veľmi účinnou. V prípade nízkej potreby tepla v interiéri sa energia zhromažďuje priamo z modulu nádrže bez spustenia tepelného čerpadla. EcoNordic má na trhu najvyššie zhodnotenie tepla až do 95%. 
 • Vysoká efektivita rekuperácie tepla poskytuje výborné čísla pri meraní v energetickom prepočte, čo ponúka voľnosť pri riešení zaujímavých architektonických riešení. 
 • Efektívne chladivo šetrné k životnému prostrediu –  
 • Tepelné čerpadlo využíva efektívne chladivo CO2 šetrne k životnému prostrediu. Toto chladivo má veľmi dobré predpoklady využitia do budúcnosti. Nebude mať problém so zvýšenými environmentálnymi daňami a zvýšenou cenou pri dopĺňaní. Chladivo CO2 je veľmi účinné, pokiaľ ide o rýchle ohrievanie vodovodnej vody na vysokú teplotu, čo znamená, že zásobník teplej vody nemusí zaberať viac miesta, než je nevyhnutné.

Inteligentné ovládanie s funkciou Flexit GO
Celý systém regulácie je ovládaný a monitorovaný pomocou aplikácie Flexit GO. 

Aplikácia ponúka jednoduché intuitívne ovládanie. Ponúka viacero možností automatizovať a prispôsobiť riadenie podľa potreby, napríklad pomocou funkcie kalendár. Taktiež v prípade potreby doladenia systému je možné servisným technikom povoliť vzdialený prístup a nechať si systém doladiť online. 

Aplikácie a varianty produktov
EcoNordic je obzvlášť vhodný do stavieb v rozmeroch od 120 do 200 m2. 
Centrálne sa vyrába v dvoch variantoch:

  • EcoNordic W4 s integrovaným vetraním a ohrevom TUV. 
  • Tento model je vhodný najmä pre nové domy, ktoré majú vlastné riešenie kúrenia. Je vhodný aj pre zákazníkov, ktorý potrebujú vymeniť starú rekuperačnú jednotku a ohrievač vody. 
  • EcoNordic WH4 s integrovaným teplom, okrem rekuperácie a ohrevu TUV vyrába teplú vodu do podlahového kúrenia. Tento model sa dobre hodí do novostavieb, kde bude schopný optimálnym spôsobom pokryť požiadavky kúrenia s vetraním vzduchu. 
erp2
64962348_1470359196439524_8530147856965697536_o

45 rokov vývoja produktu

Tento rok uplynulo 45 rokov, od kedy Finn Martinsen založil firmu s rovnakým názvom, ktorá je predchodcom dnešnej spoločnosti Flexit. 

Vízia, precízna práca a neustály vývoj, posunul túto spoločnosť do roly významného hráča v oblasti vetrania a zdravého vnútorného prostredia domov.

Patríme medzi kľúčových prispievateľov v oblasti ekologických inovácií a ponúkame viacero efektívnych riešení , hovorí CEO spoločnosti Knut Skogstad.

Spoločnosť sídli obklopená prírodou, na hranici štátov medzi Nórskom a Švédskom pri meste Ørje a moderná továreň má svoje sklady pri meste Töcksfors. Celý výskum a vývoj, je zameraný na energeticky účinné výrobky, riešenia pre čistý a čerstvý vzduch v rodinných domoch a iných polyfunkčných budovách. Základné jadro spoločnosti tvorí tím s približne 260 zamestnancami a  obratom takmer 600 miliónov NOK. ročné (2018). Momentálne približne 75% produkcie pochádza z Nórskeho trhu, no situácia sa mení a vysokú expanziu zaznamenávajú zahraničné trhy.

EcoNordic
Začiatkom roka 2018 Flexit uviedol na trh svoje horúce želiezko –  úplne nový centrálny systém domáceho kúrenia pod názvom EcoNordic. 

Jedná sa o integrovaný systém ventilácie, podlahového kurenia a ohrevu TUV. Systém ako celok zaisťuje veľmi dobrú vnútornú klímu, výnimočnú tepelnú pohodu a dostatok teplej vody pre celú rodinu, veľmi energeticky účinným spôsobom. Produkt je výsledkom viac ako desaťročného výskumu a vývoja. 

Flexit týmto modelom spôsobil revolúciu medzi domácimi užívateľmi hlavne v regiónoch Škandinávie. Predstavil technologickú zmenu, uľahčil inštaláciu a veľmi dôrazne tlačí na ochranu životného prostredia.

Vaša stavba teraz získa úplné integrované riešenie pasívneho štandardu so všetkými technickými inštaláciami. Ak chcete optimalizovať a maximalizovať energetickú účinnosť, musíte mať systém, v ktorom sú všetky funkcie dobre integrované. S EcoNordic sme prevzali vedúcu pozíciu, ktorá pokrýva celú spotrebu energie v domácnosti nad rámec spotreby elektrickej energie.

Dôvod optimizmu
Začlenenie nového systému bude vždy trvať určitý čas, ale už teraz si domáci výrobcovia a spotrebitelia začínajú uvedomovať, že to nie je obyčajné tepelné čerpadlo pre trh, ale úplne nový koncept, ktorý je o vytvorení lepšej vnútornej klímy, kúrenia a výroby TUV pre domácnosť.

Koncept je veľmi odlišný od toho, čo na trhu máme, je viac orientovaný na budúcnosť, pretože výrobky sú optimalizované vo vzťahu k nízkoenergetickým potrebám vykurovania, hlavne pasívnych stavieb.

 Zo vzťahu životného prostredia a stupňujúcich sa energetických požiadaviek vieme, že príde hodnotenie, aké chladivo používame. Preto sme sa zamerali skôr na účinné a environmentálne priaznivé chladivo CO2, než na tradičné skleníkové plyny, ktoré budú v nadchádzajúcich rokoch postupne zrušené a zakázané.

Okrem toho má výrobok technické výhody, pretože má najlepší výkon pri výrobe vody s vysokou teplotou.

– V súčasnosti medzi najväčšie energetické položky patrí výroba teplej vody, potom nasleduje vykurovanie. Nemáme žiadne pochybnosti o tom, že toto je riešenie budúcnosti. Chceme vyzdvihnúť fakt, že toto je jednomodulárny systém, ľahko sa inštaluje a prepravuje.

V súčasnom trende minimalizácie technických miestnosti, spotrebiče sú stále príliš veľké na to, aby boli vhodné pre najmenšie bytové jednotky, ale Skogstad hovorí, že toto je téma, s ktorou pracujeme ako prirodzenou súčasťou vývoja produktov.

Život Flexitu
Tendencie ukazujú, že dôraz na environmentálne aspekty sa časom nebude znižovať, ale naopak začne ešte viac tlačiť na elimináciu vplyvov spôsobujúcich klimatické zmeny.  Toto je už teraz vízia a konkurenčná výhoda spoločnosti Flexit.

Stavebný priemysel bude nútený prevziať svoj podiel v environmentálnom tlaku, preto mnohé spoločnosti už dnes inovujú a prinášajú technologické riešenia. Digitalizácia je hnacím motorom trhu a naše systémy uľahčujú monitorovanie vnútornej klímy pomocou mobilných telefónov a aplikácií.

Zabezpečenie toho, aby budova bola doslova „čerstvá“, má samozrejme pre používateľa veľký význam z aspektov zdravia, ale sú tu aj zaujímavejšie informácie v súvislosti so zmenou vlastníctva, poistenia atď. Nakoniec to bude pravdepodobne aj požiadavka a naše produkty sú na to prispôsobené dôkladnou kontrolou aplikácií.

Vo Flexite pracujeme s vylepšovaním vnútornej klímy komplexne, riešime všetko potrebné, čo táto problematika so sebou prináša: produkty, služby a bezpečnosť. Okrem toho sa bude čoraz viac zameriavať na životný cyklus výrobku. 

Značka, ktorá sa zaväzuje
Na záver chceme zdôrazniť, že Flexit je značka, ktorá sa zaväzuje.

Zaujímame sa o to, akí sú naši zamestnanci voči zákazníkom, či si v praxi plnia základné hodnoty,  či sú spoľahliví, inovatívni, energickí vo všetkom, čo robíme.